9. Om konkurrensfördelar

Click to show more informations

9. Om konkurrensfördelar

”Kommunicera vad ni som arbetsgivare har som andra inte har, och förstärk det som målgruppen inte tar för givet.”